افزایش فعالیت‌های بدنی و انجام فعالیت‌هایی از جمله روزی نیم ساعت پیاده‌روی می‌تواند در جلوگیری از کاهش تراکم استخوانی موثر باشد.